Hjem


Vi heier på småbedriftene!
Vi hjelper deg i gang med nytt firma.Covid-19 nytt:

Korona epidemien lammer både norsk og internasjonalt næringsliv. Innehavere av småbedrifter rammes hardt, spesielt innen restaurant-, reiseliv- og frisørbransjen.

Siste nytt om Corona Virus (covid 19):
Skatteetaten.no:
Tiltakspakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/


Regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/


NAV.no

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav


Arbeidstilsynet.no

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/


Folkehelseinstituttet (FHI):

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/National Institue of Public Health (FHI):

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/


Public guidelines in different languages for quarantine:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/


Om INTERONLINE.no:
Citar Interonline A.S. er autorisert regnskapsførerselskap, og medlem av Regnskap Norge. 

Våre kunder er 
legesenter, kursvirksomheter, konsulent- og utleiebyråer,  menighet, bygge- og renholdsbransje, restauranter og transportvirksomheter.


Vi benytter følgende regnskapssystemer: Poweroffice Go, Visma E-accounting og assisterer kunder i Fiken. I tillegg har vi erfaring med Uni Micro.

Pris og generelle vilkår:

Vi har følgende gjeldende priser og vilkår dersom annet ikke er særskilt avtalt i oppdragsavtale:

(Alle priser eks mva):


Variable kostnader etter medgått tid:

Bilagsføring/lønnsarbeid kr 850 per time

Rådgivning / fjernsupport: kr 375 per påbegynte kvarter - á 15 minutter.


Faste priser:

Etablering kundeforhold med oppdragsavtale, kr 1.500
Årsregnskap for A/S, inkl årsberetning, noter, kr 6.000

Skattemelding for A/S kr 6.000

Skattemelding for ENK kr 5.000

Etablering A/S, DA, ANS, kr 4.000

Etablering ENK, Sameie stiftelser, kr 3.000
Aksjonærregister oppgave, kr 1.200
MVA termin oppgaver, kr 375

Lønn:

Lønnsarbeid går på medgått tid !
Tillegg:

Lønnsslipper, kr 150 pr stk
A-meldinger per lønnsslipp kr 150 pr stk

Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, innsendelse: kr 375 pr stk

Vilkår:

Normalt skal oppdragsavtale signeres ved oppstart av ordinære regnskapsoppdrag. Oppgitte priser gjelder medgått arbeidstid, dersom noe annet ikke er avtalt i en oppdragsavtale. I tillegg til oppgitte priser må kunden dekke dokumenterte utgifter i forbindelse med hvert enkeltoppdrag, for eksempel utgifter til reise som kjøregodtgjørelse, innehenting av dokumentasjon, systemkostnad på abonnement for kunden, eller andre direkte utgifter i forbindelse med et enkeltoppdrag.


----------------------------------------------------
Vi hjelper våre kunder våre med etablering av enkel hjemmeside med nettbutikk,
fra kr 9.990, og med pris for betjening av drift fra kr 499 pr måned.Datalagring i skyen inkluderer: 

Norsk lagring med kryptering
Innebygget backup og gjenoppretting
Versjons-kontroll av filer
256-bits AES-kryptering
Administrasjonskonsoll for bedrifter
Tilgang fra Mac, PC og mobil
Dele med linker
Dele mapper og filer
Felles-/privatområde med stasjonsbokstav
Etablering av superbruker
Fri support for superbruker
Support for alle ansatte
Etablering av brukere
Inkludert migrering av data
Etablering av felles mappestruktur