Ekstern regnskapsføring

INTERONLINETM

NORSK SIKKER SKYLAGRING

INTERONLINE har gleden av å tilby deg en norsk sikker skylagring, utviklet for bedrifter. Som regnskapsfører/IT-firma vet vi at mange ønsker fordelene skyen gir, men også viktigheten av å ha en sikker, norsk løsning. Vi presenterer løsningen: Filbox. Fra kr 199 inkl mva per måned.

Les mer i nettbutikken...

 

NORSK SIKKER BACKUP

Som regnskapsfører/IT-firma vet vi viktigheten av å ivareta dine data mot ransomware, maskinvarefeil, brann og menneskelig svikt, og vi ser verdien av norsk lagring. Vi ønsker å tilby deg markedets beste Online Backup, og vi hjelper deg med oppsett og service. Online Backup fra kr 299 inkl mva per måned. Les mer i nettbutikken...

 

 

Ekstern regnskapsføring fra INTERONLINE Regnskap:

Online regnskap vs. tradisjonell regnskap?

Det er to alternative måter vi tar i mot dine bilag på:

A. Du skanner i .pdf format, og sender online (e-post), eller

B. du kommer innom kontoret vårt i Kanalveien 88, og levererer i en perm.

 

Vi kan ta oss av ditt firma sine faktureringsrutiner, remittering, bokføring, mva - og a-meldingsrutiner. Vi kan levere din årlige selvangivelse og årsoppgjør. Sammen finner vi en god måte å tilpasse oss ditt firma sitt behov.

 

INTERONLINE Regnskap, organisasjonsnummer 916905203 MVA, ved autorisert regnskapsfører, kan tilby ekstern regnskapsføring til alle typer firma og organisasjoner, enten online eller gamlemåten. Valget er ditt.

 

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale om ditt behov her.

Alternativt send uforpliktende SMS "regnskap" til mobil 416 66 996, så tar vi kontakt med deg. Vi kan sende deg prisliste. Bare ta kontakt.

 

 

REGNSKAPSFØRING - AKTUELLE FRISTER FOR ÅR 2018:

Det er tatt hensyn til frister som faller på en helge- eller helligdag, og som kan forskyves til nærmeste påfølgende virkedag.

 

Aktuelle frister:

 

 

05.01.2018: Innsending av a-melding (desember 2017)

 

 

15.01.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2017)

 

 

31.01.2018: Innlevering av aksjonærregisteroppgave (både elektronisk og papir)

 

 

01.02.2018: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstaker (sendes ikke til skatteetaten)

 

 

01.02.2018: Frist for søknad om mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000)

 

 

05.02.2018: Innsending av a-melding (januar)

 

 

12.02.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (6. termin 2017)

 

 

12.02.2018: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (6. termin 2017)

 

 

15.02.2018: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

 

 

15.02.2018: Innsending av skjema "Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted" (for 2017)

 

 

05.03.2018: Innsending av a-melding (februar)

 

 

12.03.2018: Innlevering av mva-melding for årstermin (omsetning < kr 1 000 000) og betaling av merverdiavgift

 

 

15.03.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)

 

 

15.03.2018: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

 

 

05.04.2018: Innsending av a-melding (mars)

 

 

10.04.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

 

 

10.04.2018: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (1. termin)

 

 

10.04.2018: Innlevering av mva-melding for primærnæringene og betaling av merverdiavgift

 

 

16.04.2018: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)

 

 

30.04.2018: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

 

 

07.05.2018: Innsending av a-melding (april)

 

 

15.05.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)

 

 

15.05.2018: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)

 

 

31.05.2018: Innlevering av skattemelding for selskap

 

 

31.05.2018: Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende

 

 

31.05.2018: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

 

 

05.06.2018: Innsending av a-melding (mai)

 

 

11.06.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

 

 

11.06.2018: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. termin)

 

 

30.06.2018: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

 

 

05.07.2018: Innsending av a-melding (juni)

 

 

16.07.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)

 

 

31.07.2018: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

 

 

06.08.2018: Innsending av a-melding (juli)

 

 

31.08.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

 

 

31.08.2018: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (3. termin)

 

 

01.09.2018: Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

 

 

05.09.2018: Innsending av a-melding (august)

 

 

17.09.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)

 

 

17.09.2018: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

 

 

05.10.2018: Innsending av a-melding (september)

 

 

10.10.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

 

 

10.10.2018: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)

 

 

05.11.2018: Innsending av a-melding (oktober)

 

 

15.11.2018: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)

 

 

15.11.2018: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

 

 

01.12.2018: Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding

 

 

05.12.2018: Innsending av a-melding (november)

 

 

10.12.2018: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

 

 

10.12.2018: Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)

 

 

Kilde: Sticos - proffpartner www.interonline.no

 

Nytt selskap? Selskapsform?

 

For AKSJESELSKAP: Klargøring av stiftelsesdokumenter for registrering. Fravalg av revisor kan velges, dersom visse vilkår er oppfylt (ta kontakt for nærmere info). Offentlige gebyrer, herunder Brønnøysundregistrene (p.t. kr 5.666,-) for innskutt aksjekapital kommer utenom denne kostnad. (Ta kontakt for nærmere info). Minstekrav til aksjekapital er kr 30.000,-. Stiftelseskostnader kan fradragsføres direkte på selskapet. For ANS og ENK registrering er det mindre komplisert. For NUF (Norsk avd for Utenlands Foretak) registrering, tar vi det gjennom en ekstern leverandør, da det kreves inngående kjennskap til det enkelte lands regelverk. (Ta kontakt for nærmere info.)

Pris A/S (aksjeselskap) kr 4.000,- eks mva

Pris ANS 1.950,- eks mva

Pris ENK 1.300,- eks mva

Pris NUF (eksternt advokatfirma, ta kontakt)

 

 

 

 

NETTSKYEN INTERONLINE

 

Din økonomi- og personalavdeling i nettskyen vår.

 

 

Gjør dine dokumenter online!

 

a Lettere tilgang.

b. Mindre papir sparer miljøet.

c. Sikre viktige dokumenter.